כך בונים

איתנות

כך בונים מנהיגות

כך מדברים מהשטח

כנס
מנכ"לים

רשמו
לפניכם

המרכז הלאומי לאיתנות ישראלית
בשיתוף רשות חירום לאומית ופיקוד העורף

יחד בונים איתנות לחירום